Eerste prognose naar aanleiding van Stemwijzer Meerssen

In de afgelopen 3 dagen hebben bezoekers van de website StemwijzerMeerssen.nl de gelegenheid gehad om middels het beantwoorden van 21 stellingen een advies te ontvangen voor hun stemkeuze op de gemeenteraadsverkiezingen in Meerssen van 21 maart 2018.

Dit advies is gebaseerd op een diversiteit aan stellingen waarop alle partijen hun standpunten hebben kunnen inbrengen. Van alle 6 deelnemende partijen hebben 5 partijen hun standpunten met eventuele motivaties aangeleverd, partij Brug-M wenste niet deel te nemen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd door Marsna Magazine een politieke opiniepeiling uitgevoerd middels het rondbrengen van ongeveer 2500 enveloppen, willekeurig verspreid onder de ruim 8490 woningen in de gemeente. De response was toen aanzienlijk en leidde tot een uitslag waarbij 16 van de 17 raadszetels goed voorspeld zijn geworden.

Belangrijk om te weten is dat de onderstaande prognose niet vergelijkbaar is met de opiniepeiling van 4 jaar geleden aangezien heel moeilijk is te controleren in welke mate websitebezoekers vaker dan één keer de stemwijzer hebben ingevuld of bijvoorbeeld helemaal niet of gedeeltelijk hebben ingevuld.
Dus ondanks dat het aantal unieke bezoekers uit de websitestatistieken relatief dichtbij het aantal van 1442 uitgebrachte stemadviezen ligt is dit een variabele en enigszins onzekere factor.

Als laatste is aan de bezoekers niet de vraag gesteld of zij wel of niet hun stemadvies zullen opvolgen waarmee onduidelijk is wat het effect van deze stemwijzer is geweest op het stemgedrag van de bezoekers.

Volgens het CBS had gemeente Meerssen in 2017 15.450 stemgerechtigden geregistreerd.
Daarmee heeft, bij benadering, 9% van de stemgerechtigden in Meerssen een online stemadvies gekregen.

Als we op basis van de statistieken van de stemwijzer een hypothetische vertaling naar het aantal raadszetels zouden willen maken dan is het ontbreken van Brug-M als deelnemer een onzekere factor. Er is dan ook rekening gehouden met 3 omstandigheden; namelijk dat Brug-M bijvoorbeeld 3, 4 of 5 raadszetels haalt.
De rest ziet er dan als volgt uit:

voor de statistieken per stelling klikt u hier