Statistieken

Totaal aantal stemadviezen per partij

Politieke parij Stemadviezen
Lijst 2: FOCUS 147
Lijst 3: Lokaal DNA 142
Lijst 4: KIJK!!!/P.v.d.A./GROENLINKS/D66 199
Lijst 5: CDA 345
Lijst 6: Het Origineel 609
Totaal 1442
 

Stemadviezen per dag per partij

Datum Totaal Lijst 2: FOCUS Lijst 3: Lokaal DNA Lijst 4: KIJK!!!/P.v.d.A./GROENLINKS/D66 Lijst 5: CDA Lijst 6: Het Origineel
18-3-2018 340 30 35 35 70 170
19-3-2018 429 44 43 53 92 197
20-3-2018 371 47 30 64 109 121
21-3-2018 302 26 34 47 74 121
 
 
 

Standpunten per stelling:
"De OZB is de afgelopen jaren teveel gestegen en moet verlaagd worden,indien mogelijk naar het niveau van vóór 2014"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
85 50 257 207 840 107 569 763
 
 

Standpunten per stelling:
"Er hoeft niet voor iedere kern van de gemeente een gemeenschapshuis te zijn"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
637 129 225 107 341 181 790 468
 
 

Standpunten per stelling:
"De hondenbelasting brengt geen toegevoegde waarde en moet worden afgeschaft"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
488 96 330 77 448 356 686 397
 
 

Standpunten per stelling:
"De gemeente Meerssen moet zelfstandig blijven, een fusie is niet aan de orde"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
271 96 308 138 626 51 622 766
 
 

Standpunten per stelling:
"Betaald parkeren moet worden afgeschaft, blauwe zones zorgen voor de juiste spreiding van lang- en kortparkeren."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
194 99 227 169 750 122 758 559
 
 

Standpunten per stelling:
"Het vliegveld is een belangrijke economische motor voor de regio en heeft in de afgelopen jaren een acceptabele groei doorgemaakt."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
191 70 204 229 745 62 655 722
 
 

Standpunten per stelling:
"Het zwembad van Meerssen moet behouden blijven,zelfs als de belastingbetaler moet bijdragen"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
368 124 292 213 442 182 855 402
 
 

Standpunten per stelling:
"Snelfietsroutes zijn belangrijk en het is noodzakelijk voor Meerssen om aan te sluiten op routes van omliggende gemeenten. De aanpassingen aan rotondes en de vliegveldweg zijn daardoor een goede vooruitgang."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
246 75 396 245 477 245 829 365
 
 

Standpunten per stelling:
"Het dorp Bunde is groot genoeg voor een 2e supermarkt"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
300 81 390 136 532 318 737 384
 
 

Standpunten per stelling:
"De gemeente moet meer het voortouw nemen in uitbreiding van bestaande en opzetten van nieuwe duurzaamheidsinitiatieven."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
62 32 436 288 621 131 827 481
 
 

Standpunten per stelling:
"Dat inwoners van de gemeente Meerssen een bijzonder laag vertrouwen in de lokale politiek hebben is een waarheid en daarmee een slecht signaal"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
40 31 236 195 937 96 515 828
 
 

Standpunten per stelling:
"Subsidies aan evenementen, sport- en muziekverenigingen en andere organisaties zijn belangrijk maar kunnen beter indirect via bijvoorbeeld accomodaties of andere vormen van ondersteuning geregeld worden"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
287 132 431 221 368 102 905 432
 
 

Standpunten per stelling:
"Het inhuren van externe bureaus voor bijvoorbeeld de aanpak van winkelleegstand is weggegooid geld en niet zinvol."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
139 112 257 196 735 84 754 601
 
 

Standpunten per stelling:
"De woningbouw blijft achter, de gemeente moet meer de regie nemen in het zoeken naar kansen voor nieuwbouw binnen de huidige bestemmingsplannen."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
106 88 345 263 637 108 773 558
 
 

Standpunten per stelling:
"Alle gemeentelijke gebouwen moeten de komende jaren zonnepanelen krijgen."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
157 50 409 220 603 210 768 461
 
 

Standpunten per stelling:
"Het invoeren van een precariobelasting voor ondernemers is geen goede zaak, zelfs wanneer dit wordt gedaan om daarmee de begroting rond te krijgen."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
205 107 555 132 440 247 847 345
 
 

Standpunten per stelling:
"De gemeente heeft in de afgelopen jaren de ontwikkeling van nieuwe vormen van toerisme onvoldoende kans gegeven"

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
67 43 544 236 549 194 863 382
 
 

Standpunten per stelling:
"In de toekomst moeten buurtnetwerken een belangrijkere positie krijgen in de maatschappij, dit kan alleen als de gemeente hier meer aandacht aan geeft."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
79 54 412 345 549 157 840 442
 
 

Standpunten per stelling:
"De openingstijden van horeca zijn momenteel te strikt, dit belemmert een gezonde toekomst voor deze sector."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
324 127 522 170 296 287 889 263
 
 

Standpunten per stelling:
"Verkeersveiligheid is belangrijk maar op wegen met doorgaand verkeer zijn teveel drempels, wegversmallingen en éénrichtingssituaties. Deze investeringen kunnen beter worden uitgegeven aan rondwegen met een meer provinciaal karakter of vergelijkbare andere maatregelen die leiden tot minder verkeersdruk.

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
224 117 286 217 595 84 749 606
 
 

Standpunten per stelling:
"Als de Markt in Meerssen geen parkeerplaats meer zou zijn zou deze een betere uitstraling hebben en ruimte bieden voor nieuwe mogelijkheden."

0 1 2 3 4 Niet belangrijk Gemiddeld Belangrijk
212 87 262 189 689 159 814 466